شرکت فن آوران دادگر سیستم

چشم انداز های دادگر سیستم
درباره دادگرسیستم

توسعه و بهبود عملکرد سازمانها و همچنین افزایش توان تداوم در شرایط کنونی مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات در زیر ساختهای سازمان‌ها است. نقش فناوری اطلاعات در سازمانها به اندازه‌ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان، مدیران و تصمیم گیران سازمانها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با این فناوری ها در جهت گیریهای آتی سازمان‌ها توصیه می‌کنند. در این راستا شرکت فن آوران دادگر سیستم به منظور تحقق گسترش ساختارهای الکترونیکی و تامین زیر ساخت های ارتباطی و همچنین افزایش سطح مهارت عمومی در کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی و خصوصی سطح کشور اقدام به طراحی و استقرار سامانه های نرم افزاری در جهت رفع نیازهای سازمانی مرتبط با امور حقوقی و قضایی نموده است.

جزئیات بیشتر

فناوری اطلاعات

برترین تولید کننده در حوزه فناوری اطلاعات با بهره گيری از دانش روز دنيا.

راهکار های مدیریتی

برترین ارائه دهنده راهکارهای نوین مديريتی به سازمان ها بر اساس هوش تجاری (BI).

امنیت اطلاعات

برترین ارائه دهنده خدمات نوین امنیت اطلاعات در راستای توسعه زیر ساخت های بنیادین کشور.

نرم افزار

برترین صادر کننده نرم افزار و کسب سهم بازار ویژه در عرصه بين المللي.

دعوت به همکاری

دادگر سیستم، از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت همکاری دعوت می نماید