شرکت فن آوران دادگر سیستم

مشتریان

دادگرسیستم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه جامع امور حقوقی:

 • مدیریت دعاوی
 • مدیریت املاک
 • مدیریت تعهدات 

مدیریت دعاوی:
دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی دیوان عدالت اداری، دعاوی کار، دعاوی هموفیلی
 

مدیریت املاک و مستغلات:
بانک املاک و مستغلات، مستند سازی املاک
 

مدیریت تعهدات:
تسهیلات آموزشی، تسهیلات درمانی

 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سامانه جامع امور حقوقی:

 • مدیریت دعاوی
 • مدیریت املاک
 • مدیریت قراردادها
 • مدیریت تخلفات کارکنان

 

 

 

مدیریت دعاوی:
دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی دیوان، دعاوی کار

مدیریت املاک :
بانک املاک، مستند سازی املاک

مدیریت قراردادها:
مناقصات و مزایدات

مدیریت تخلفات کارکنان:
تخلفات اداری کارکنان

شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران

سامانه جامع مدیریت املاک:

 • مدیریت املاک
 • مدیریت قراردادها

 

مدیریت املاک :

بانک املاک، مستند سازی املاک، ارزیابی املاک، اطلاعات مکانی املاک

مدیریت قراردادها:
فراخوان، مناقصات، مزایدات، مشارکت و سرمایه گذاری

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سامانه مدیریت دعاوی:

 • مدیریت دعاوی
 • مدیریت جلسات

 

 

 

مدیریت دعاوی:
دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی دیوان، دعاوی کار

مدیریت جلسات:
جلسات، ماموریت

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سامانه مدیریت املاک و موقوفات:

 • مدیریت املاک
 • عقود ناقله شرعی
 • عملیات واگذاری

 

 

مدیریت املاک :

بانک املاک، مستند سازی املاک، اجاره املاک، پروژه های عمرانی

عقود ناقله شرعی :
عقدنامه، بهره برداری و تسبیل، امور مالی، سابقه اذن شرعی

عملیات واگذاری :
درخواستها، مصوبات، واگذاری ملک، کارشناسی ملک

سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو

سامانه جامع امور حقوقی:

 • مدیریت دعاوی
 • مدیریت املاک
 • مدیریت تعهدات

 

مدیریت دعاوی:
دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی دیوان عدالت اداری، دعاوی کار
مدیریت املاک و مستغلات:
بانک املاک و مستغلات، مستند سازی املاک
مدیریت تعهدات:
تسهیلات آموزشی، تسهیلات درمانی