شرکت فن آوران دادگر سیستم

تولید محتوای دیجیتال پرونده های حقوقی

دادگرسیستم

تولید محتوای دیجیتال پرونده های حقوقی

مستندات و مدارک پرونده های حقوقی از با ارزش ترين دارائيهاى اطلاعاتى امور حقوقی به شمار می آیند كه بايد در مورد آنها به حفاظت، نگهدارى، سرعت دسترسى، طبقه بندى و اعمال سطوح امنيتى دسترسى توجه ويژه اى شود. مديريت صحيح و تسهيل گردش مستندات در سازمان، نگهدارى نسخ فيزيكى و حفاظت آنها از جمله مسائل مهم حوزه حقوقی مى باشد. با این وجود نگاه به پرونده های پیچیده و در مقایس بزرگتر امری دشوار است. در راستای اجرای طرح تحول نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمات، جهت ايجاد بانك اطلاعات دعاوي حقوقي و آراء صادره در سامانه جامع امور حقوقی اجرای عملیات تولید محتوا و بایگانی دیجیتال پروندهای فیزیکی امور حقوقی، این شرکت با بهره گیری از تجربه تیم متخصص خود و شیوه نامه گرد آوری شده، اجرای عملیات تولید محتوای پرونده های حقوقی سازمانها را برعهده خواهد گرفت.
 

مراحل اجرایی عملیات:

 • تشخیص، طبقه بندی و تفکیک مستندات هر بخش از پرونده ها.
 • آرشیو دیجیتال از طریق اسکن مدارک به تفکیک مراحل اجرایی هر پرونده.
 • تشکیل پرونده در سامانه جامع امور حقوقی مطابق با پرونده های فیزیکی.
 • بارگذاری مستندات دیجیتال مربوط به هر پرونده طبق مراحل قضایی طی شده.
 • کنترل اطلاعات ثبت شده در سامانه و مطابقت با مستندات هر بخش از پرونده.
 • صدور تائیدیه ناظر (نماینده کارفرما) بر اساس کار انجام شده.
 

توانمندی تیم تولید محتوای دیجیتال:

 • آشنایی کامل با امور حقوقی و رویه های قضایی کشور.
 • داشتن سابقه در تولید محتوای دیجیتال پرونده های حقوقی.
 • تسلط به کار با سامانه جامع امور حقوقی.
 • آشنایی با فرآیندهای حقوقی دستگاه های اجرایی.
 • دارا بودن سوابق کاری با واحد حقوقی دستگاه های اجرایی.
 • کارشناس با حداقل مدرک کارشناسی انفورماتیک و نرم افزار.
 • کارشناس ارشد با حداقل مدرک کارشناسی ارشد حقوق و سوابق اجرایی مرتبط.
 
 

خدمات مرتبط

دادگرسیستم