شرکت فن آوران دادگر سیستم

سامانه جامع قوانین و مقررات

دادگرسیستم

معرفی سامانه تخلفات اداری کارکنان

    کارکنان دولت و به عبارتی مستخدمین دولت موظفند وظایف و تکالیف خود را مطابق قوانین و مقررات انجام دهند. عدم رعایت قوانین و مقررات ممکن است موجب مسئولیت های کیفری، مدنی و اداری باشد. مسئولیت کیفری جزو مباحث حقوق جزاست و رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در دادسراهای مربوطه و دادگاههای عمومی صورت می گیرد و مسئولیت مدنی کارکنان دولت مشمول قانون مسئولیت مدنی و در صلاحیت دادگاههای عمومی است. اما کارکنان دولت متعهدند کلیه نظامات اداری در رابطه با انجام وظایف محوله را رعایت نمایند. این مقررات شامل حضور مرتب در محل خدمت، رعایت شئونات اداری، رعایت نظم و انضباط و امثالهم می باشد که بر اساس دستوالعمل های مقام های اداری اعلام و کارکنان موظفند این دستوالعمل ها و آئین نامه ها را همانند مقررات عمومی  رعایت  کنند. عدم رعایت نظامات و آئین نامه ها و قوانین اداری موجب مسئولیت اداری و انتظامی کارمند خواهد بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای اختصاصی اداری  می باشد.

    سامانه تخلفات اداری کارکنان، سامانه ای تحت وب بوده که با هدف مکانیزه سازی فرآیند رسیدگی در بخش تخلفات اداری کارکنان به منظور ذخیره سازی متمرکز و یکپارچه اطلاعات پرونده ها و نامه ها، حفظ امنیت اطلاعات با در نظر گرفتن مالکیت داده، تسریع انجام چرخه ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ ها و ارجاعات، ایجاد گزارشات تجمیعی، ارائه گزارشات آماری و نموداری تولید شده است. استقرار این سامانه ضمن انعکاس سریعتر وضعیت پرونده ها به مسئولان مربوطه، پیگیری و کنترل آسان تر پرونده ها و نامه ها، و نظارت راحت و دقیق تر بر روند اجرا و تسریع رسیدگی را برای واحد تخلفات اداری سازمانها به همراه خواهد داشت.

 

 

بخش های اصلی سامانه:

 

 • داشبورد کاربری
 • مکاتبات اداری
 • لیست شکایات
 • مدیریت پرونده
 • رسیدگی و آراء
 • هیأتها و اعضاء
 • خلاصه جلسات
 • نظارت و بازرسی
 • دفاعیه و اعتراض
 • گزارشات پویا
 • تنظیمات سامانه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

امکانات و قابلیت های سامانه تخلفات اداری کارکنان:

 • ساختار منطبق بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و طراحی کاملا تخصصی متناسب با رویه های اجرایی رسیدگی به تخلفات کارکنان.
 • امكان تشکیل پرونده با موضوع و ماهیت مختلف تخلفات و مدیریت فرآیند رسیدگی به تفکیک هیأتهای اجرایی آنها.
 • امکان درج و ويرايش كليه مندرجات موجود در پرونده ها اعم از مکاتبات، شکایت، آراء، جلسات، بازرسی و اعتراض ها.
 • افزایش سرعت و نظم بخشی فرآیندهای واحد تخلفات اداری و دسترسی سریع به مهمترین اطلاعات پرونده ها.
 • اطلاع رسانی لحظه ای بر روی داشبورد کاربران در خصوص تعداد شکایت ثبت شده، جلسات تشکیل شده و آمار آراء صادره.
 • مدیریت جلسات و هشدارهاي خودكار، به موقع و قابل تنظيم براي يادآوري جلسات، مهلت اعتراض و تجديدنظر.
 • ایجاد بایگانی مکانیزه و آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک واحد تخلفات اداری.
 • ثبت و گزارش گیری از کلیه شکایات و آراء صادره از واحد تخلفات اداری.
 • مشاهده نتايج و روند پيشرفت رسیدگی ها و گردش كار اقدامات انجام شده توسط هیأتها.
 • جستجوهاي پيشرفته در اطلاعات شکایات درج شده در سامانه تخلفات اداری.
 • تهیه گزارش پویا از اطلاعات پرونده و پیشرفت کار بصورت نموداری، خلاصه پرونده ها و خروجی Excel وPDF.
 • حفظ اسناد و مدارك سازمان با الكترونيكي نمودن پرونده هاي موجود در واحد تخلفات اداری و مديريت دسترسي به پرونده ها.
 • امکان ارسال پیامک به صورت زمان بندی شده یا دستی جهت هشدار هوشمند وقایع مهم و مهلت های قانونی پرونده.
 • امکان تعیین سطوح دسترسی، نقش ها و امنیت ارتباطات و کنترل دسترسی.
 • پیاده سازی بر اساس آخرین متد طراحی روز دنیا جهت سهولت کاربری و افزایش امنیت سامانه.
   
 
 

مزایای استقرار سامانه تخلفات اداری کارکنان:

 • شفاف سازی قوانین، مقررات و فرآیندها بین واحدها و هیأتها.
 • نظارت بر عملکرد و هدایت امور و تعامل بین واحدها و هیأتها.
 • ارتقاء سطح کیفی خدمات با افزایش سرعت و نظم بخشی فرآیندهای رسیدگی.
 • افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی واحدها و هیئت های رسیدگی.
 • یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اداری بصورت الکترونیکی.
 • ایجاد بایگانی مکانیزه کلیه پرونده ها و عملیات واحد تخلفات اداری کارکنان. 
 • ایجاد بستر تبادل دانش و تجارب بین واحدهای رسیدگی و هیأتها.
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران بر اساس سمت و وظایف آنها.
 • استقرار سیستم گزارشات پویا.

محصولات مرتبط

سامانه های دادگرسیستم