شرکت فن آوران دادگر سیستم

پیشخوان امور حقوقی مهستان

دادگرسیستم

معرفی پیشخوان امور حقوقی مهستان 

پیشخوان امور حقوقی مهستان سامانه ای تحت وب میباشد که با هدف مکانیزه سازی فرآیند دعاوی حقوقی شرکتها، به منظور ذخیره سازی متمرکز و یکپارچه اطلاعات پرونده ها و نامه ها، حفظ امنیت اطلاعات با در نظر گرفتن مالکیت داده، تسریع انجام چرخه ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ ها و ارجاعات، ایجاد گزارشات تجمیعی، ارائه گزارشات آماری و نموداری تولید شده است.

   حجم انبوه پرونده هاي حقوقي در دعاوي مطروحه و لزوم بايگاني، دسته بندي، استخراج اطلاعات و اسناد پرونده ها و زمان بر بودن مطالعه و رسيدگي به پرونده هاي حقوقي همواره يكي از مسائل اصلی مدیران و کارشناسان حقوقي بوده است. مديريت و ذخيره اطلاعات پرونده هاي حقوقي دعاوي سازمان و در نهايت پايش و استخراج نتـايج و گزارشات جامع، پويا، سريع و مديريتي مهمترين اهداف اين بخش از سامانه است. امكان مطالعه سريع و دقيـق پرونده جهت بررسي و تنظيم لـوايح، اعتـراض و تجديـدنظرخواهي بـا اسـتفاده از قابليـت جسـتجو در سـوابق و مشاهده تصاوير اسناد پرونده از مزاياي مهمي است كه سامانه را براي كارشناسـان و مـديران حقـوقي كارآمـد و مفيد نموده است.

بخش های اصلی سامانه:

 • دعاوی
 • امور ثبتی
 • میز کار
 • پایگاه دانش
 • گزارشات
 • امکانات

امکانات و قابلیت های معرفی پیشخوان امور حقوقی مهستان:

 • ساختار منطبق بر قوانین جاری کشور و طراحی کاملا تخصصی حقوق متناسب با رویه های قضایی.
 • امكان تعريف پرونده ها با موضوعات مختلف و تفکیک دعاوی بر اساس ماهیت موضوع و مرجع اجرایی آنها.
 • امکان درج و ويرايش كليه مندرجات موجود در پرونده ها اعم از شكوائيه ها، دادخواستها، تجديدنظرها، اعتراض ها، لوايح، احضاريه/ اخطاريه ها، قرارها، دادنامه ها، اسناد، گزارشات و استعلامات، نامه ها و مكاتبات.
 • ایجاد بایگانی مکانیزه و آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک واحد حقوقی.
 • افزایش سرعت و نظم بخشی فرآیندهای حقوقی و دسترسی سریع به مهمترین اطلاعات پرونده ها ( مشخصات طرف دعوا، آخرین تغییرات در مورد پرونده، ابلاغیه های پرونده، آراء پرونده ).
 • اطلاع رسانی لحظه ای بر روی داشبورد کاربران در خصوص مواعد مهم تعیین شده (زمان جلسه رسیدگی، تاریخ آخرین مهلت رفع نقص پرونده، تاریخ آخرین مهلت تجدیدنظر خواهی، آخرین مهلت اظهارنظر ).
 • ثبت و گزارش گیری از کلیه استعلامات و تائیدیه های حقوقی صادره از واحد حقوقی.
 • مدیریت جلسات و هشدارهاي خودكار، به موقع و قابل تنظيم براي يادآوري جلسات دادگاه، مهلت اعتراض و تجديدنظرخواهي.
 • مشاهده نتايج و روند پيشرفت دعاوي و گردش كار اقدامات انجام شده توسط كارشناسان.
 • جستجوهاي پيشرفته در اطلاعات حقوقي درج شده در سامانه حقوقي.
 • تهیه گزارش پویا از اطلاعات پرونده و پیشرفت کار بصورت نموداری، خلاصه پرونده ها و خروجی Excel و PDF.
 • حفظ اسناد و مدارك سازمان با الكترونيكي نمودن پرونده هاي موجود در واحد حقوقي و مديريت دسترسي به پرونده ها.
 • امکان ارسال پیامک با استفاده از GSM Modem و یا وب سرویس ها به صورت زمان بندی شده یا دستی جهت هشدار هوشمند وقایع مهم و مهلت های قانونی پرونده.
 • امکان تعیین سطوح دسترسی، نقش ها و امنیت ارتباطات و کنترل دسترسی.
 • پیاده سازی  بر اساس آخرین متد طراحی روز دنیا جهت سهولت کاربری و افزایش امنیت سامانه.
   

مزایای استقرار سامانه امور حقوقی:

 • نظارت بر عملکرد و هدایت امور حقوقی و تعامل بین واحدها و خدمت گیرندگان.
 • شفاف سازی قوانین، مقررات، فرآیندها و عملکرد در بخش حقوقی.
 • ارتقاء سطح کیفی خدمات با افزایش سرعت و نظم بخشی فرآیندهای حقوقی.
 • افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی واحدها.
 • استقرار و یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای امور حقوقی بصورت الکترونیکی.
 • ایجاد بایگانی مکانیزه کلیه پرونده های امور حقوقی. 
 • ایجاد بستر تبادل دانش و تجارب بین واحدهای حقوقی.
 • تعیین سطوح دسترسی کاربران بر اساس سمت و وظایف آنها.
 • استقرار سیستم گزارشات پویا.

محصولات مرتبط

سامانه های دادگرسیستم